ปรัญญา : “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

Social :

หางานจังหวัดนครราชสีมา

Results 1 - 14 of 14
เขียนเมื่อ เรื่อง หางานจังหวัดนครราชสีมา
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (14)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (13)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (12)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (11)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (10)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (9)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (8)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (7)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (6)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (5)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (4)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (3)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์ (2)
27 มกราคม 2565
รับสมัครช่างซ่อมรถยนต์

ติดต่อวิทยาลัย

 • 230 หมู่.4 ถนนดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
 • โทรศัพท์:044-461956
 • โทรสาร :044-461957
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • (Information Data Center : IDC)
 • BuaYai Technical College.
 • © Copyright 2023 All Rights Reserved.

สังคมออนไลน์

 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

หน่วยงานส่วนกลาง สอศ.

 • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
 • หน่วยศึกษานิเทศก์

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 • วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา