| หน้าหลัก |สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา |
**** ปรัชญาวิทยาลัย -> ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี **** 
----------------------------------
  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
. ช่างยนต์
  ช่างเชื่อมโลหะ
  การบัญชี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เทคนิคพื้นฐาน
  สามัญ-สัมพันธ์
 
 
นายสุชาติ รอดสุวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   
ว่าที่ ร.ต.หญิง สายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
 
นายบัญชา ทำลา
 
       
 
 
----------------------------------------------------------------   
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ปรับปรุงใหม่ 48 ถึงปัจจุบัน........[มีต่อ]
[29 ก.ค. 2550]
ตราสัญลักษณ์ สอศ.
ตราสัญลักษณ์ สอศ. (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)........[มีต่อ]
[29 ก.ค. 2550]
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.0-4446-1956 โทรสาร 0-4446-1956