เมนูหลัก
   
  งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     
ชื่อ-สกุล :   นายอัมรินทร์     แสงเหลา
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :   0846426693
อีเมล์ :   Auammarin@bic.ac.th
การศึกษา :  

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี