วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เพิ่มโดย tansuda [ 19 พ.ย. 2561 ] อ่าน 14 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพิ่มโดย tansuda [ 16 พ.ย. 2561 ] อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า , สาขาวิชาช่างโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 12 พ.ย. 2561 ] อ่าน 50 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา และประจำแผนกวิชาช่างโยธาน จำนวน 1 อัตราลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda [ 9 พ.ย. 2561 ] อ่าน 41 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดลเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 5 พ.ย. 2561 ] อ่าน 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 30 ต.ค. 2561 ] อ่าน 83 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 19 ต.ค. 2561 ] อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มโดย Nimnual [ 14 ส.ค. 2561 ] อ่าน 133 ครั้ง
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 7 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 265 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 1 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 186 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตราลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 22 พ.ค. 2561 ] อ่าน 227 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 10 พ.ค. 2561 ] อ่าน 154 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ/และโรงพยาบาล ในการตรวจสุขภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มโดย supachai [ 26 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3387 ครั้ง
ประกาศเปิดรับแผนประกันอุบัติเหตุ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย supachai [ 16 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3356 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย noonim [ 25 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3764 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 15 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3406 ครั้ง
โปรแกรมการแข่งขัน " กีฬาฟุตซอล " รุ่น ประชาชนทั่วไป ชาย แข่งขันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตซอล วัดสว่างธรรมาราม บ้านแจ้งสว่าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมาลบรูปภาพ เพิ่มโดย pracha [ 22 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3344 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Jadnok [ 17 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3334 ครั้ง
ประกาศแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สนามกีฬาของวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 15 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3327 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ลบรูปภาพ เพิ่มโดย noonim [ 13 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3333 ครั้ง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 21 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3322 ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 21 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3331 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเครื่องกลลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 14 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3337 ครั้ง
เอกสารการสมัครแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่1/2560 วัดสว่างธรรมารามลบรูปภาพ เพิ่มโดย user [ 7 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3434 ครั้ง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 6 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3310 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 6 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3311 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3349 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 24 ต.ค. 2560 ] อ่าน 3309 ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 18 ต.ค. 2560 ] อ่าน 3307 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 10 ต.ค. 2560 ] อ่าน 3307 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Noonim [ 28 ก.ย. 2560 ] อ่าน 3324 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มเติมลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 31 ส.ค. 2560 ] อ่าน 3317 ครั้ง
ประกาศเปิด ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 29 ส.ค. 2560 ] อ่าน 3319 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมเครื่องมือวัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย user [ 4 ส.ค. 2560 ] อ่าน 3428 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมเครื่องมือวัดลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 ส.ค. 2560 ] อ่าน 3315 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 31 ก.ค. 2560 ] อ่าน 3321 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 24 ก.ค. 2560 ] อ่าน 3317 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้าลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 6 ก.ค. 2560 ] อ่าน 3354 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 15 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3326 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 13 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3307 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มโดย Tansuda [ 9 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3312 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มโดย Tansuda [ 5 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3310 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3302 ครั้ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3315 ครั้ง
ประกาสรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา และคนสวน 1 อัตราลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 22 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3306 ครั้ง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 15 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3308 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล และโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 12 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3317 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 5 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3303 ครั้ง
ประกาศยื่นเสนอแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ และแผนการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 3 มี.ค. 2560 ] อ่าน 3295 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย juthamas [ 14 ก.พ. 2560 ] อ่าน 3295 ครั้ง


ทั้งหมด 105 รายการ จำนวน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ]

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th