วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายปรัชญา    ตะภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      ตารางเรียน 2/2560

 ตารางเรียน 2/2560
 

1.แผนกวิชาเครื่องกล
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


2.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


4.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


5.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


6.แผนกวิชาโยธา
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


7.แผนกวิชาการบัญชี
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      


8.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 1/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 1 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 1 กลุ่ม 2 บ้านเหลื่อม ทวิศึกษา  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 2/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/1 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 1  
ปวช.ปีที่ 3/2 กลุ่ม 2  
ปวช.ปีที่ 1 ทวีภาคี    
ปวส.ปีที่ 1 กลุ่ม ม.6  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ทวิภาคี  
ปวส.ปีที่ 2/1 กลุ่ม ปกติ      

 

 

.

 

 

เพิ่มโดย: user  [ 21 พ.ย. 2560 ] อ่าน 4164   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 30 พ.ย. 2560 เวลา 14:43:08 ] โดย: user

 

 


 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th