วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายปรัชญา    ตะภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

      เบอร์โทรศัพท์ภายใน

: : เบอร์ติดต่อภายในวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
   
   ผู้อำนวยการ 101
   
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 991
            งานบุคลากร / งานบริหารงานทั่วไป 105
            งานการเงิน / บัญชี 108
            งานพัสดุ 303
            งานอาคารสถานที่  
            งานทะเบียน 111
            ป้อมยาม 301
   
   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 993
            งานวางแผนและงบประมาณ / งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 110
            งานวิจัยฯ / งานประกันคุณภาพ 110
            งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
            งานความร่วมมือ  
   
   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 201
            งานครูที่ปรึกษา / งานโครงการพิเศษฯ 106
            งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 202
            งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
            งานปกครอง  
            งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
   
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 992
            งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน 104
            งานวัดผล ประเมินผล 112
            งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 501
            งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
            งานสื่อการเรียน การสอน 104
            ห้องพักครูแผนกบัญชี ชั้น 3 114
            ห้องพักครูแผนกบัญชี ชั้น 4 115
            ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ 113
            ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ 503
            ห้องพักครูแผนกช่างยนต์ 305
            ห้องพักครูแผนกช่างไฟฟ้า 404
            ห้องพักครูแผนกอิเล็กทรกนิกส์ 405
            ห้องพักครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน 403
            ห้องพักครูแผนกช่างซ่อมบำรุง , ช่างเชื่อมโลหะ 304
            ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์ 406
            ห้องธนาคารโรงเรียน 116

 

เพิ่มโดย: arnatchai  [ 10 ก.พ. 2559 ] อ่าน 3990   ครั้ง แก้ไขล่าสุด [ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 22:19:32 ] โดย: user

 

 


 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th