วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย เพิ่มข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ เพิ่มข้อมูล งานประกันคุณภาพ เพิ่มข้อมูล งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายวิชาการ เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เพิ่มข้อมูล อัลบั้มภาพกิจกรรม เพิ่มข้อมูล อศจ.นครราชสีมา เพิ่มข้อมูล หน่วยงาน สอศ. เพิ่มข้อมูล ลิ้งค์ : : Link เพิ่มข้อมูล ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา เพิ่มข้อมูล

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
                            
 
 เพิ่มข้อมูล
 
25610812
 
25610812 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[12 ส.ค. 2561] อ่าน 23 ครั้ง
 
25610810 25610810 วันแม่แห่งชาติ 2561...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[ 10 ส.ค. 2561 ] อ่าน 66 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[ 2 ส.ค. 2561 ] อ่าน 51 ครั้ง
25610731 25610731 แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[ 31 ก.ค. 2561 ] อ่าน 52 ครั้ง
 
 
 
         
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

  เพิ่มข้อมูล
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Nimnual [ 14 ส.ค. 2561 ] อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 7 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 149 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 1 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 128 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 22 พ.ค. 2561 ] อ่าน 150 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 10 พ.ค. 2561 ] อ่าน 90 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ/และโรงพยาบาล ในการตรวจสุขภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 26 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3353 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาแผนการประกันอุบัติเหตุ แผนการตรวจสุขภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 19 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3325 ครั้ง
ประกาศเปิดรับแผนการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 27 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3343 ครั้ง
ประกาศเปิดรับแผนประกันอุบัติเหตุ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 16 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3328 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย noonim [ 25 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3576 ครั้ง
 
 

  เพิ่มข้อมูล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Nimnual[ 14 ส.ค. 2561 ] อ่าน 8 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 4 ก.ค. 2561 ] อ่าน 31 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่มบ้าน ประสานผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Supachai[ 29 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 31 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 21 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 42 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 22 พ.ค. 2561 ] อ่าน 103 ครั้ง
แต่งตั้งคำสั่งดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Supachai[ 26 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3367 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาฯ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 24 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3364 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 9 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3334 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Rumpai[ 29 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3321 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการอบรม Google App For Education ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 21 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3344 ครั้ง
 
 

  เพิ่มข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Rumpai[ 22 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3326 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3315 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย [ ] อ่าน 3325 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3317 ครั้ง
(ร่าง) ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Rumpai[ 14 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3312 ครั้ง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย [ ] อ่าน 3328 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย wanwimon[ 3 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3321 ครั้ง
ประกาศราคาซื้อชุดเครื่องประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3320 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3327 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 1 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3343 ครั้ง
 
 
 
 
....
 
  
 
 
 
 
 เพิ่มข้อมูล
 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
  á¡é䢢éÍÁÙÅ
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th