วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. งานประกันคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ลิ้งค์ : : Link อัลบั้มภาพกิจกรรม

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ ท่านรองสนั่น มูลสาร ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และ ของแสดงความยินดี ก...
เพิ่มโดย pracha [ 14 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 77 ครั้ง
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึ...
เพิ่มโดย pracha [ 13 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 29 ครั้ง
เสวนายามเช้า "เสวนายามเช้า" หน่วยงานราชการ อำเภอบัวใหญ่ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ...
เพิ่มโดย pracha [ 13 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 31 ครั้ง
โครงการธรรมะสัญจร โครงการธรรมะสัญจร สอนคุณธรรม จริยธรรม วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ วิทยา...
เพิ่มโดย pracha [ 13 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 28 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 15 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 13 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 24 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มโดย Tansuda [ 9 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มโดย Tansuda [ 5 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 95 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 93 ครั้ง
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 34 ครั้ง
ประกาสรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา และคนสวน 1 อัตราลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 22 พ.ค. 2560 ] อ่าน 189 ครั้ง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 15 พ.ค. 2560 ] อ่าน 96 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล และโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 12 พ.ค. 2560 ] อ่าน 85 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาโยธาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 5 พ.ค. 2560 ] อ่าน 102 ครั้ง
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานงานปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มโดย Tansuda[ 1 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 32 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 เพิ่มโดย Tansuda[ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 41 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย wanwimon[ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 202 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 46 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย noonim[ 10 มี.ค. 2560 ] อ่าน 118 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 14 ก.พ. 2560 ] อ่าน 116 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Open House เรียนรู้สู่ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Jadnok[ 3 ก.พ. 2560 ] อ่าน 136 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เพิ่มโดย wanwimon[ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 141 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เพิ่มโดย wanwimon[ 5 ม.ค. 2560 ] อ่าน 125 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 28 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 118 ครั้ง
 
 

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 124 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 16 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 109 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังอเนกประสงค์หน้าเสาธงลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 135 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 127 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 22 พ.ย. 2559 ] อ่าน 187 ครั้ง
การประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเซลคอมมอลเรลพร้อมเครื่องมือบริการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 187 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 ต.ค. 2559 ] อ่าน 204 ครั้ง
ประกาศประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มโดย wanwimon[ 12 ต.ค. 2559 ] อ่าน 238 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 พ.ค. 2559 ] อ่าน 595 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง เพิ่มโดย noonim[ 14 ต.ค. 2558 ] อ่าน 871 ครั้ง
 
 
 
  
สื่อการสอน สื่อการสอน เรื่องงานปรับอากาศรถยนต์

อ.สุรศักดิ์ แก้วหีด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เพิ่มโดย arnatchai [ 7 ส.ค. 2558 ] อ่าน 1268 ครั้ง

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bicec.ac@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watari@gmail.com