วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายปรัชญา    ตะภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาชื่อไฟล์ :

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 . โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    (ขนาด 172.48 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1924 ครั้ง
2 . แบบประเมินข้าราชการครู    (ขนาด 4.26 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1921 ครั้ง
3 . แบบเสนอขอเลื่อนขั้นของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ    (ขนาด 14.41 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1922 ครั้ง
4 . แบประเมินครูอัตราจ้าง    (ขนาด 139.02 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1928 ครั้ง
5 . แบบประเมินเจ้าหน้าที่ธุรการ    (ขนาด 130.64 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1923 ครั้ง
6 . แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ. พนร 1-1    (ขนาด 97.62 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1933 ครั้ง
7 . แบบประเมินพนักงานราชการ ปผ. พนร.1-2    (ขนาด 191.39 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1932 ครั้ง
8 . เกณฑ์การการคัดเลือกและเอกสาร คนดีศรีอาชีวศึกษา (เอกสาร 1 เอกสาร 2)    (ขนาด 238.54 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง
9 . เกณฑ์การคัดเลือก ครูดีศรีอาชีวศึกษา (เอกสาร1 และเอกสาร2)    (ขนาด 247.90 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 19 ครั้ง
10 . เกณฑ์การคัดเลือก คนดีศรีอาชีวศึกษา (เอกสาร 6 และเอกสาร 7)    (ขนาด 238.54 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง
11 . หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.    (ขนาด 150.83 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 5 ครั้ง

ทั้งหมด 11  รายการ จำนวน : 1  หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th