วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาชื่อไฟล์ :

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 . คู่มือการใช้งานระบบ RMS2012   (ขนาด 6.44 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1723 ครั้ง
2 . คู่มือการบริหารจัดการและการใช้บริการศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop)   (ขนาด 9.64 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 759 ครั้ง
3 . คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบตรวจสอบผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต Authentication   (ขนาด 1.21 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1462 ครั้ง
4 . คู่มือสำหรับประชาชน การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ขนาด 593.46 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 390 ครั้ง
5 . คู่มือสำหรับประชาชน การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา   (ขนาด 674.40 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 660 ครั้ง
6 . 16/5/2560    (ขนาด 123.84 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 103 ครั้ง
7 . linksys    (ขนาด 6.48 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 9 ครั้ง

ทั้งหมด 7  รายการ จำนวน : 1  หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bicec.ac@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watari@gmail.com