วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชดุดี วางพวงมาลา ถวายเป็นราชสักการะ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "วันสมเด็จพระมหาธี...
เพิ่มโดย pracha [ 25 พ.ย. 2560 ] อ่าน 79 ครั้ง
 
การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น การประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น กลุ่มจังหวัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว...
เพิ่มโดย pracha [ 17 พ.ย. 2560 ] อ่าน 80 ครั้ง
สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา "สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึก...
เพิ่มโดย pracha [ 15 พ.ย. 2560 ] อ่าน 254 ครั้ง
25601113 25601113 การประชุมประจำเดือน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ โดยคณะผู้บริหาร ครู เจ...
เพิ่มโดย pracha [ 13 พ.ย. 2560 ] อ่าน 166 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 21 พ.ย. 2560 ] อ่าน 42 ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 21 พ.ย. 2560 ] อ่าน 50 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเครื่องกลลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 14 พ.ย. 2560 ] อ่าน 93 ครั้ง
เอกสารการสมัครแข่งขันฟุตซอล ครั้งที่1/2560 วัดสว่างธรรมารามลบรูปภาพ เพิ่มโดย user [ 7 พ.ย. 2560 ] อ่าน 159 ครั้ง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 6 พ.ย. 2560 ] อ่าน 51 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกลลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 6 พ.ย. 2560 ] อ่าน 133 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 พ.ย. 2560 ] อ่าน 93 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 24 ต.ค. 2560 ] อ่าน 139 ครั้ง
ประกาศการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 18 ต.ค. 2560 ] อ่าน 104 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 10 ต.ค. 2560 ] อ่าน 276 ครั้ง
 
 

 
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda[ 6 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 28 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ต.ค. 2560 ] อ่าน 152 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปิยมหาราช เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ต.ค. 2560 ] อ่าน 27 ครั้ง
คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 23 ส.ค. 2560 ] อ่าน 162 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพฯลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 28 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 165 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มเติม เพิ่มโดย Tansuda[ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 271 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย Tansuda[ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 441 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานงานปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มโดย Tansuda[ 1 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 230 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 เพิ่มโดย Tansuda[ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 129 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย wanwimon[ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 427 ครั้ง
 
 

 
ประกาศราคาซื้อชุดเครื่องประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda[ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda[ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda[ 1 พ.ย. 2560 ] อ่าน 30 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 332 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 16 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 217 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังอเนกประสงค์หน้าเสาธงลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 215 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 231 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 22 พ.ย. 2559 ] อ่าน 397 ครั้ง
การประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเซลคอมมอลเรลพร้อมเครื่องมือบริการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 277 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 ต.ค. 2559 ] อ่าน 420 ครั้ง
 
 
 
  
สื่อการสอน สื่อการสอน เรื่องงานปรับอากาศรถยนต์

อ.สุรศักดิ์ แก้วหีด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เพิ่มโดย arnatchai [ 7 ส.ค. 2558 ] อ่าน 1625 ครั้ง

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic.ac.th9@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bic.ac.th9@gmail.com