วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Education To Employment : Vocational Boot Camp (E to E) วิชา ง...
เพิ่มโดย pracha [ 19 ต.ค. 2560 ] อ่าน 7 ครั้ง
 
25601017 25601017 โครงการจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1ปี วันสวรรค พระบาทสมเด...
เพิ่มโดย user [ 17 ต.ค. 2560 ] อ่าน 82 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาแกนนำ ...
เพิ่มโดย pracha [ 11 ต.ค. 2560 ] อ่าน 56 ครั้ง
25600929 25600929 การประชุมประจำเดือน...
เพิ่มโดย user [ 29 ก.ย. 2560 ] อ่าน 99 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ประกาศการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 18 ต.ค. 2560 ] อ่าน 39 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 10 ต.ค. 2560 ] อ่าน 118 ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Noonim [ 28 ก.ย. 2560 ] อ่าน 86 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มเติมลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 31 ส.ค. 2560 ] อ่าน 190 ครั้ง
ประกาศเปิด ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 29 ส.ค. 2560 ] อ่าน 129 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมเครื่องมือวัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย user [ 4 ส.ค. 2560 ] อ่าน 184 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมเครื่องมือวัดลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 ส.ค. 2560 ] อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 31 ก.ค. 2560 ] อ่าน 168 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 24 ก.ค. 2560 ] อ่าน 131 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้าลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 6 ก.ค. 2560 ] อ่าน 163 ครั้ง
 
 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ต.ค. 2560 ] อ่าน 0 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปิยมหาราช เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ต.ค. 2560 ] อ่าน 2 ครั้ง
คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 23 ส.ค. 2560 ] อ่าน 118 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพฯลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 28 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 151 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มเติม เพิ่มโดย Tansuda[ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 124 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย Tansuda[ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 134 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานงานปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มโดย Tansuda[ 1 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 107 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 เพิ่มโดย Tansuda[ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 108 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย wanwimon[ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 347 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 144 ครั้ง
 
 

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 210 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 16 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 203 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังอเนกประสงค์หน้าเสาธงลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 194 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 200 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 22 พ.ย. 2559 ] อ่าน 262 ครั้ง
การประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเซลคอมมอลเรลพร้อมเครื่องมือบริการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 257 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 ต.ค. 2559 ] อ่าน 271 ครั้ง
ประกาศประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มโดย wanwimon[ 12 ต.ค. 2559 ] อ่าน 325 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 พ.ค. 2559 ] อ่าน 670 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง เพิ่มโดย noonim[ 14 ต.ค. 2558 ] อ่าน 930 ครั้ง
 
 
 
  
สื่อการสอน สื่อการสอน เรื่องงานปรับอากาศรถยนต์

อ.สุรศักดิ์ แก้วหีด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เพิ่มโดย arnatchai [ 7 ส.ค. 2558 ] อ่าน 1475 ครั้ง

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bicec.ac@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watari@gmail.com