วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย เพิ่มข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ เพิ่มข้อมูล งานประกันคุณภาพ เพิ่มข้อมูล งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายวิชาการ เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร เพิ่มข้อมูล #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ เพิ่มข้อมูล อัลบั้มภาพกิจกรรม เพิ่มข้อมูล อศจ.นครราชสีมา เพิ่มข้อมูล หน่วยงาน สอศ. เพิ่มข้อมูล ลิ้งค์ : : Link เพิ่มข้อมูล ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา เพิ่มข้อมูล

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
                            
 
 เพิ่มข้อมูล
 
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ
 
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[14 ก.ค. 2561] อ่าน 41 ครั้ง
 
25610712 25610712 โครงการสานใยรักอุ่นใจ...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[ 12 ก.ค. 2561 ] อ่าน 32 ครั้ง
25610709 25610709 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[ 9 ก.ค. 2561 ] อ่าน 30 ครั้ง
26062561วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 26062561วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" วันที่ 2...แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล
[ 26 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 80 ครั้ง
 
 
 
         
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

  เพิ่มข้อมูล
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 7 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 115 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 1 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 110 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 22 พ.ค. 2561 ] อ่าน 131 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon [ 10 พ.ค. 2561 ] อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ/และโรงพยาบาล ในการตรวจสุขภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 26 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3337 ครั้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาแผนการประกันอุบัติเหตุ แผนการตรวจสุขภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 19 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3312 ครั้ง
ประกาศเปิดรับแผนการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 27 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3323 ครั้ง
ประกาศเปิดรับแผนประกันอุบัติเหตุ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai [ 16 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3318 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย noonim [ 25 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3544 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย JADNOK [ 15 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3345 ครั้ง
 
 

  เพิ่มข้อมูล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 4 ก.ค. 2561 ] อ่าน 18 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่มบ้าน ประสานผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Supachai[ 29 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 22 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 21 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 33 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 22 พ.ค. 2561 ] อ่าน 88 ครั้ง
แต่งตั้งคำสั่งดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Supachai[ 26 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3356 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาฯ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 24 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3354 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 9 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3320 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Rumpai[ 29 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3313 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการอบรม Google App For Education ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Wanwimon[ 21 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3332 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย supachai[ 27 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3325 ครั้ง
 
 

  เพิ่มข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Rumpai[ 22 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3317 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3307 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย [ ] อ่าน 3312 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 20 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3309 ครั้ง
(ร่าง) ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Rumpai[ 14 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3305 ครั้ง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย [ ] อ่าน 3314 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย wanwimon[ 3 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3312 ครั้ง
ประกาศราคาซื้อชุดเครื่องประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3310 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3310 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลบรูปภาพ แก้ไขข้อมูลลบข้อมูล เพิ่มโดย Tansuda[ 1 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3316 ครั้ง
 
 
 
 
....
 
  
 
 
 
 
 เพิ่มข้อมูล
 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
  á¡é䢢éÍÁÙÅ
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th