วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 

 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. กยศ.
อาชีวะอาสา edltv
ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ v-cop
ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
  
25600818
 
25600818 วันวิทยาศาสตร์ 2560...
เพิ่มโดย user [ 18 ส.ค. 2560 ] อ่าน 17 ครั้ง
 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เ...
เพิ่มโดย pracha [ 16 ส.ค. 2560 ] อ่าน 33 ครั้ง
คาราวานจิตอาสา คาราวานจิตอาสา จากใจชาวอาชีวะ ส่งมอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือผู้ประ...
เพิ่มโดย user [ 16 ส.ค. 2560 ] อ่าน 26 ครั้ง
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...
เพิ่มโดย user [ 11 ส.ค. 2560 ] อ่าน 120 ครั้ง
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่งภายใน
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมเครื่องมือวัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย user [ 4 ส.ค. 2560 ] อ่าน 73 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมเครื่องมือวัดลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 ส.ค. 2560 ] อ่าน 73 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 31 ก.ค. 2560 ] อ่าน 99 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 24 ก.ค. 2560 ] อ่าน 73 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้าลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 6 ก.ค. 2560 ] อ่าน 105 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 15 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 13 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มโดย Tansuda [ 9 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 125 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพิ่มโดย Tansuda [ 5 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 122 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 136 ครั้ง
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพฯลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 28 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 92 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มเติม เพิ่มโดย Tansuda[ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 53 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย Tansuda[ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 63 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานงานปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มโดย Tansuda[ 1 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 55 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 เพิ่มโดย Tansuda[ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 71 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย wanwimon[ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 258 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 72 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย noonim[ 10 มี.ค. 2560 ] อ่าน 141 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK[ 14 ก.พ. 2560 ] อ่าน 138 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Open House เรียนรู้สู่ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Jadnok[ 3 ก.พ. 2560 ] อ่าน 153 ครั้ง
 
 

 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 153 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 16 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 163 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังอเนกประสงค์หน้าเสาธงลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 153 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 155 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 22 พ.ย. 2559 ] อ่าน 214 ครั้ง
การประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเซลคอมมอลเรลพร้อมเครื่องมือบริการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 215 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 ต.ค. 2559 ] อ่าน 230 ครั้ง
ประกาศประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มโดย wanwimon[ 12 ต.ค. 2559 ] อ่าน 271 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon[ 26 พ.ค. 2559 ] อ่าน 617 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง เพิ่มโดย noonim[ 14 ต.ค. 2558 ] อ่าน 896 ครั้ง
 
 
 
  
สื่อการสอน สื่อการสอน เรื่องงานปรับอากาศรถยนต์

อ.สุรศักดิ์ แก้วหีด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

เพิ่มโดย arnatchai [ 7 ส.ค. 2558 ] อ่าน 1356 ครั้ง

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bicec.ac@gmail.com
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watari@gmail.com